Privacyverklaring

Privacystatement

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Huyze de Tulp verstrekt. Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht. Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

  1. Om offertes en facturen op te stellen heb ik adresgegevens nodig. Voor het verzenden van de nieuwsbrief heb ik naam en e-mailadres nodig.
  2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.
  3. Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden, noch geef ik ze weg tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij.
  4. Af en toe kan ik niet van dienst zijn maar ken ik wel collega’s of sectorgenoten die wel kunnen helpen. In dat geval vraag ik toestemming om emailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
  5. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er eenwettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  6. Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met virus- en malwarebescherming.
  7. AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens?

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens?
Neem contact op via het contactformulier op onze website.

Mijn tarieven vind je in de prijslijst.